elearn site

 
TOEFL COURSES --> TOFEL ITP --> Listening comprehension

In this test, you will hear a short conversation between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. After you hear a question, read the four possible answers and choose the best answer.

1.
Script:
(woman): Carla said that you were rather rude.
(man): It′s unfair of her to say that about me.
(narrator): What does the man mean?
A Carla does not live very far away.
B He does not fear what anyone says.
C What Carla said was unjust.
D Carla is fairly rude to others.
2.
Script:
(man): It′s unfair of her to say that about me.
(narrator): What does the man mean?
A Carla is fairly rude to others.
B What Carla said was unjust.
C He does not fear what anyone says.
D Carla does not live very far away.
Total: 1 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal Score
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved