elearn site

 
Lesson --> TOEIC Bridge --> Part 3: Conversation
Theory   
Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
And now for this weekend′s weather report. We′ll have gray skies and lots of rain. Anyone who was planning a trip to the beach should forget about it.
You will have to wait until next week to see some sun. The skies will clear up by the middle of the week and then we′ll have some nice, hot, beach weather.

1. How will the weather be this weekend?
A. Rainy.
B. Hot.
C. Sunny.
D. Clear.
Total: 27 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved