elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 3: Conversation
Theory   

Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
(W) I′d like a non-stop flight from San Francisco to Austin on the 5th. What do you have available?
(M) There are three non-stops daily: Triumph Airlines at 6:40 a.m. and 2:50 p.m., and Sonic Flights at 9:40 a.m. Which would you prefer?
(W) Well, I belong to the Sonic Flights frequent flyer club, so I′ll take the mid-morning flight.
(M) And would you like a window or an aisle seat?

1. When will the woman travel?
A. 9:40 a.m.
B. 9:00 p.m.
C. 2:50 p.m.
D. 6:40 a.m.
Total: 93 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved