elearn site

 
Skill building --> Advanced --> Writing

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

have been driving so fast


1. I′m sure you were driving too fast.
You mustfor anything


2. Definitely I would not give it up.
I wouldn′t give it upopen the window last night/leave the window open last night


3. It was careless of you to leave the window open last night.
You shouldn′tI would carry the box up the stairs


4. I said, “I′ll carry the box up the stairs.”
I saiddid they buy the house


5. How long is it since they bought the house?
When


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved