elearn site

 
Skill building --> Intermediate --> Writing

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

she was a teacher


1. “She is a teacher,” Nga said.
Nga saida beautiful picture


2. I enjoyed myself at the party last night.
Whatwere warned not to go out alone at night by my parents


3. My parents warned us not to go out alone at night.
Wedid not know about the change of plan


4. No one told me about the change of plan.
Ibeen delivered by a special messenger before you got to the office


5. Had a special messenger delivered the package before you got to the office?
Had the package


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved