elearn site

 
Skill building --> Elementary --> Writing

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

a decay toothache


1. My tooth hurts.
I havea difficult subject for students


2. Mathematics is not an easy subject for students.
Mathematics isplay video games for a long time


3. Playing video games for a long time is very harmful to children.
Children should notare good singers


4. They sing very well.
Theyreceive anything from strangers


5. Don′t receive anything from strangers.
Children shouldn′t


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved